woord OT NT apo Bijbel
wasvaten5005

Vindplaatsen van wasvaten in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

1 Koningen 7:38
Hij maakte ook tien koperen wasvaten; een wasvat hield veertig bath; een wasvat was van vier ellen; op elke stelling van die tien stellingen was een wasvat.

1 Koningen 7:40
Daartoe maakte Hiram de wasvaten, en de schoffelen, en de besprengbekkens; en Hiram voleindde al het werk te maken, dat hij voor den koning Salomo maakte voor het huis des HEEREN;

1 Koningen 7:43
Mitsgaders de tien stellingen, en de tien wasvaten op de stellingen;

2 Kronieken 4:6
En hij maakte tien wasvaten, en stelde vijf ter rechter hand en vijf ter linkerhand, om daarin te wassen; wat ten brandoffer behoort, staken zij daarin; maar de zee was, opdat de priesters zich daarin zouden wassen.

2 Kronieken 4:14
Hij maakte ook de stellingen; en wasvaten maakte hij op de stellingen;