woord OT NT apo Bijbel
water-dieren0011

Vindplaatsen van water-dieren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 19:18
Want de land-dieren veranderen in water-dieren, en die gemaakt waren om te zwemmen gingen op de aarde.