woord OT NT apo Bijbel
waterbakken0011

Vindplaatsen van waterbakken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 8:26
En nu, bid gij voor ons, want gij zijt een godvrezende vrouw, en de Here zal de regen zenden, opdat onze waterbakken vol worden, en wij niet meer gebrek lijden.