woord OT NT apo Bijbel
waterfontein5027

Vindplaatsen van waterfontein in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Genesis 16:7
En de Engel des HEEREN vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op den weg van Sur.

Genesis 24:13
Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen dezer stad zijn uitgaande om water te putten;

Genesis 24:43
Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd, die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik;

Jozua 15:9
Daarna zal deze landpale strekken van de hoogte des bergs tot aan de waterfontein Nefthoah, en uitgaan tot de steden van het gebergte Efron. Verder zal deze landpale strekken naar BaƤla; deze is Kirjath-jearim.

Psalmen 114:8
Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.