woord OT NT apo Bijbel
waterfonteinen5027

Vindplaatsen van waterfonteinen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 16:61
Die in de woestijn waterfonteinen heeft gesteld, en op de spitsen der bergen watermeren, om rivieren uit te geven van de hoge rotssteen, om het aardrijk te bevochtigen.

Judith 12:7
En zij verbleef in het leger drie dagen, en zij ging des nachts uit naar het dal van Bethuliƫ, en zij wies zich in het leger, in de waterfonteinen.