woord OT NT apo Bijbel
watergolf0011

Vindplaatsen van watergolf in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 9:15
Dat er meer in getal zijn die verloren gaan, dan die behouden worden, gelijk de watergolf meerder is dan de droppel.