woord OT NT apo Bijbel
waterloop1012

Vindplaatsen van waterloop in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 38:25
Wie deelt voor den stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht der donderen?