woord OT NT apo Bijbel
waterloop1012

Vindplaatsen van waterloop in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 24:33
En gelijk een waterloop ben ik uitgegaan in het paradijs.