woord OT NT apo Bijbel
watermeren0011

Vindplaatsen van watermeren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 16:61
Die in de woestijn waterfonteinen heeft gesteld, en op de spitsen der bergen watermeren, om rivieren uit te geven van de hoge rotssteen, om het aardrijk te bevochtigen.