woord OT NT apo Bijbel
waterputten1001

Vindplaatsen van waterputten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 26:18
Als nu Izak wedergekeerd was, groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven, en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden; en hij noemde derzelver namen naar de namen, waarmede zijn vader die genoemd had.