woord OT NT apo Bijbel
waterputter1001

Vindplaatsen van waterputter in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 29:11
Uw kinderkens, uw vrouwen, en uw vreemdeling, die in het midden van uw leger is, van uw houthouwer tot uw waterputter toe;