woord OT NT apo Bijbel
waterriviertje1001

Vindplaatsen van waterriviertje in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 17:20
Toen nu Absaloms knechten tot de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij: Waar zijn Ahimaäz en Jonathan? En de vrouw zeide tot hen: Zij zijn over dat waterriviertje gegaan. En toen zij hen gezocht en niet gevonden hadden, keerden zij weder naar Jeruzalem.