woord OT NT apo Bijbel
waterstad1001

Vindplaatsen van waterstad in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 12:27
Toen zond Joab boden tot David, en zeide: Ik heb gekrijgd tegen Rabba, ook heb ik de waterstad ingenomen.