woord OT NT apo Bijbel
waterstromen4206

Vindplaatsen van waterstromen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 42:2
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

Psalmen 126:4
O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.

Hooglied 5:12
Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kasjes der ringen.

Joël 1:20
Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.