woord OT NT apo Bijbel
waterstroom2204

Vindplaatsen van waterstroom in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 34:6
He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.

Habakuk 3:10
De bergen zagen U, en leden smart; de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte.