woord OT NT apo Bijbel
watertochten3003

Vindplaatsen van watertochten in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 107:33
Hij stelt de rivieren tot een woestijn, en watertochten tot dorstig land.

Psalmen 107:35
Hij stelt de woestijn tot een waterpoel, en het dorre land tot watertochten.

Jesaja 41:18
Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten.