woord OT NT apo Bijbel
watervat0101

Vindplaatsen van watervat in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 4:28
Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: