woord OT NT apo Bijbel
watervaten0224

Vindplaatsen van watervaten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 2:6
En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten.

Johannes 2:7
Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.