woord OT NT apo Bijbel
watervijver1001

Vindplaatsen van watervijver in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nahum 2:8
Nineve is wel als een watervijver, van de dagen af dat zij geweest is, doch zij zullen vluchten. Staat, staat! zal men roepen, maar niemand zal omzien.