woord OT NT apo Bijbel
watervlieten1001

Vindplaatsen van watervlieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 30:25
En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen heuvel beekjes en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen.