woord OT NT apo Bijbel
watervloed4037

Vindplaatsen van watervloed in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 6:17
Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

Psalmen 29:10
De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.

Psalmen 69:16
Laat de watervloed mij niet overstromen, en laat de diepte mij niet verslinden; en laat den put zijn mond over mij niet toesluiten.

Psalmen 114:8
Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.