woord OT NT apo Bijbel
waterwel1001

Vindplaatsen van waterwel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 2:21
Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daarin, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden.