woord OT NT apo Bijbel
waterzuchtig0101

Vindplaatsen van waterzuchtig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:2
En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem.