woord OT NT apo Bijbel
wederbracht2002

Vindplaatsen van wederbracht in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 126:1
Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.

Hosea 6:11
Ook heeft hij u, o Juda! een oogst gezet, als Ik de gevangenen Mijns volks wederbracht.