woord OT NT apo Bijbel
wederbrenge1001

Vindplaatsen van wederbrenge in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 28:6
En de profeet Jeremia zeide: Amen, de HEERE doe alzo! de HEERE bevestige uw woorden, die gij geprofeteerd hebt, dat Hij de vaten van des HEEREN huis, en allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, van Babel wederbrenge tot deze plaats!