woord OT NT apo Bijbel
wederbrengende1001

Vindplaatsen van wederbrengende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 29:10
Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats.