woord OT NT apo Bijbel
wedergegeven1225

Vindplaatsen van wedergegeven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 4:20
En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen.

Hebree├źn 13:19
En ik bid u te meer, dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden moge wedergegeven worden.