woord OT NT apo Bijbel
wedergekregen0112

Vindplaatsen van wedergekregen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 10:1
En Makkabe├╝s, en die met hem waren, hebben, daar de Here hen geleidde, de tempel en de stad wedergekregen.