woord OT NT apo Bijbel
wedergeve1001

Vindplaatsen van wedergeve in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 6:5
Of van al, waarover hij valselijk gezworen heeft, dat hij hetzelve in zijn hoofdsom wedergeve, en nog het vijfde deel daarenboven toedoen zal; wiens dat is, dien zal hij dat geven op den dag zijner schuld.