woord OT NT apo Bijbel
wedergezonden1102

Vindplaatsen van wedergezonden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 18:2
Zo nam Jethro, Mozes' schoonvader, Zippora, Mozes' huisvrouw (nadat hij haar wedergezonden had),