woord OT NT apo Bijbel
wedergezonden1102

Vindplaatsen van wedergezonden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filemon 1:11
Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.