woord OT NT apo Bijbel
wederhaal0011

Vindplaatsen van wederhaal in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 7:14
Spreek niet veel in de menigte der ouden, en wederhaal uw woord niet in uw gebed.