woord OT NT apo Bijbel
wederhebben1001

Vindplaatsen van wederhebben in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 8:6
En de koning ondervraagde de vrouw, en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: Doe haar wederhebben alles, wat het hare was, daartoe alle inkomsten des akkers, van den dag af, dat zij het land verlaten heeft, tot nu toe.