woord OT NT apo Bijbel
wederhielden0101

Vindplaatsen van wederhielden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 14:18
En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.