woord OT NT apo Bijbel
wederhorigen1001

Vindplaatsen van wederhorigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 68:19
Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God!