woord OT NT apo Bijbel
wederhouden2103

Vindplaatsen van wederhouden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 7:11
Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden, ik zal spreken in benauwdheid mijns geestes; ik zal klagen in bitterheid mijner ziel.

Spreuken 25:28
Een man, die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebrokene stad zonder muur.