woord OT NT apo Bijbel
wederhouden2103

Vindplaatsen van wederhouden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Thessalonicensen 2:7
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.