woord OT NT apo Bijbel
wederhoudt1203

Vindplaatsen van wederhoudt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 29:11
Een zot laat zijn gansen geest uit, maar de wijze wederhoudt dien achterwaarts.