woord OT NT apo Bijbel
wederhoudt1203

Vindplaatsen van wederhoudt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Thessalonicensen 2:6
En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

2 Thessalonicensen 2:7
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.