woord OT NT apo Bijbel
wederkeerden1102

Vindplaatsen van wederkeerden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 14:28
Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over.