woord OT NT apo Bijbel
wederkeerden1102

Vindplaatsen van wederkeerden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 2:43
En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.