woord OT NT apo Bijbel
wederkeert71412

Vindplaatsen van wederkeert in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 17:4
En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.