woord OT NT apo Bijbel
wederkerenden1001

Vindplaatsen van wederkerenden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 1:27
Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.