woord OT NT apo Bijbel
wederkering1012

Vindplaatsen van wederkering in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 30:15
Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israƫls: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.