woord OT NT apo Bijbel
wederkering1012

Vindplaatsen van wederkering in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 22:25
Indien gij het zwaard getrokken hebt tegen uw vriend, zo wanhoop niet, want daar is wederkering.