woord OT NT apo Bijbel
wederklank1001

Vindplaatsen van wederklank in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 7:7
De morgenstond is tot u gekomen, o inwoner des lands, de tijd is gekomen, de dag der beroerte is nabij, en er is geen wederklank der bergen.