woord OT NT apo Bijbel
wederkom3104

Vindplaatsen van wederkom in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Richteren 11:31
Zo zal het uitgaande, dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des HEEREN zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer.

2 Kronieken 18:26
En gijlieden zult zeggen: Zo zegt de koning: Zet dezen in het gevangenhuis, en spijst hem met brood der bedruktheid, en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede wederkom.

Job 10:21
Eer ik henenga (en niet wederkom) in een land der duisternis en der schaduwe des doods;