woord OT NT apo Bijbel
wederkom3104

Vindplaatsen van wederkom in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 10:35
En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.