woord OT NT apo Bijbel
wederkome2002

Vindplaatsen van wederkome in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 8:9
Daarom sprak hij ook tot de lieden van Pnuël, zeggende: Als ik met vrede wederkome, zal ik deze toren afwerpen.

2 Koningen 4:22
En zij riep om haar man, en zeide: Zend mij toch een van de jongens, en een van de ezelinnen, dat ik tot den man Gods lope, en wederkome.