woord OT NT apo Bijbel
wederkomen241227

Vindplaatsen van wederkomen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 12:36
En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.